หน้าแรก
  หน้าแรก  :  วิธีการชำระเงิน  :  เกี่ยวกับเรา  :  การสั่งจองพระ  :  พระเปิดจอง 
 
หมวด: พระสาย ชัยภูมิ - อ.ชุมแพ
หลวงปุ่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก P47627
26-03-2020 Views: 37
เนื้อทองแดง พอสวย

 


หมวด: พระสาย ชัยภูมิ - อ.ชุมแพ
หลวงปุ่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก P47627
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน  P47621
หลวงพ่อหนูคาน วัดป่าชายทุ่ง  P47619
เจ้าพ่อพญาแล ปี21 บล๊อกนวะ P47615
หลวงพ่อผา วัดโนนทราย P47614
พระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาณ P47607
หลวงพ่อสีทัตถ์ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น P47607
หลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม P47698
หลวงพ่อหนูคาน วัดป่าชายทุ่ง  P47570
หลวงพ่อถาวร วัดนครบาล รุ่นแรก P47562
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ บล๊อกทองคำ P47540
เหรียญพระใหญ่ คอนสวรรค์ รุ่นแรก  P47539
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน รุ่น 2  P47538
หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหรดี รุ่นแรก P47534
เหรียญหล่อ หลวงปู่จื่อ รุ่นเศรษฐี P 47526
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก P47520
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน  P47518
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน  P47514
หลวงปู่คำมั่น รุ่น 3 เงินลงยาส้ม P47507
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น2 P47505
หลวงปู่คำมั่น รุ่น 2 กะไหล่เงิน P47365
หลวงปู่คำมั่น วัดศิลาดาษ รุ่นแรก P47360
หลวงปู่คำมั่น วัดศิลาดาษ รุ่น 3  P47359
หลวงปู่คำมั่น วัดศิลาดาษ รุ่นแรก P47358
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน  P47339
หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหรดี  P47324
นางพญา พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน P47300
เหรียญพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน P47268
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน  P47267
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน รุ่น 2  P47264
สมเด็จพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน  P47438
สมเด็จพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน  P47437
สมเด็จพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน รุ่น2  P47436.
นางพญาพระครูเหล็ก รุ่นแรก P47260
หลวงปู่คำมั่น รุ่น 3 เงินลงยา เขียว P47255
เนื้อผงหลวงปู่คำมั่น หลัง นกสาริกา P47253
หลวงปู่จื่อ รุ่นเศรษฐีอมตะ เนือชนวนมหามงคล P41273
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นมหาลาภปราบมาร P47280
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุน 2 KK0024
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุน 2 KK0030
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน KK 0023
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน KK 0022
พระครูวิบูลย์ วัดโพธิ์ธาตุ รุ่นแรก KK0016
พระครูวิบูลย์ วัดโพธิ์ธาตุ รุ่นแรก KK0015
หลวงพ่อเขียน วัดสว่างอารมณ์  KK0019
หลวงพ่อเขียน วัดสว่างอารมณ์  KK0027
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก KK0018
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก KK0017
สมเด็จพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน KK0020
สมเด็จพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน KK0021
พระกริ่งเขมิโย หลวงพ่อเกษม รุ่นแรก KK0001
พระกริ่งเขมิโย หลวงพ่อเกษม รุ่นแรก KK0002
หลวงพ่อเกษม วัดหนองไฮ รุ่นแรก KK0007
หลวงปู่คำมั่น วัดศิลาดาษ รุ่น 3  KK0003
พระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาณ  KK0010
พระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาณ  KK0014
หลวงพ่อพา วัดหันสว่าง รุ่นแรก KK 0013
หลวงพ่อพา วัดหันสว่าง รุ่นแรก KK 0012
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่นแรก KK 0008
พระผงหลวงปู่เขียน วัดสว่างอารมณ์ เต็มองค์ K79439
พระผงหลวงปู่เขียน วัดสว่างอารมณ์ เต็มองค์ K79438
พระผงหลวงปู่เขียน วัดสว่างอารมณ์ เต็มองค์ K79437
หลวงพ่อเขียน วัดสว่างอารมณ์ รุ่นแรก K79436
หลวงพ่อเขียน วัดสว่างอารมณ์ รุ่นแรก K79435
หลวงพ่อพา วัดบ้านหันสว่าง  K 79430
หลวงพ่อพา วัดบ้านหันสว่าง  K 79428
หลวงพ่อพา วัดบ้านหันสว่าง  K 79428
พระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาณ  K79427
พระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาณ  K79426
พระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาณ  K79425
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก K79424
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก K79423
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก K79422
หลวงปู่คำมั่น วัดศิลาดาษ รุ่นแรก K79415
หลวงปู่คำมั่น วัดศิลาดาษ รุ่นแรก K79414
หลวงปู่คำมั่น วัดศิลาดาษ รุ่นแรก K79413
สมเด็จพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน K79409
สมเด็จพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน K79408
สมเด็จพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน K79407
รูปหล่อหลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล K79406
รูปหล่อหลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล K79405
รูปหล่อหลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล K79404
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  K 79403
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  K 79402
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  K 79401
เจ้าพ่อพญาแล รุ่น พลังอำนาจ บารมี P47289
หลวงปู่คำมั่น รุ่น 3 เนื้อเงิน K79471
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  P47223
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน  P47214
หลวงพ่อเขียน วัดบูรพาวังหูกวาง  P47165
ปั๊มตัดชิด พระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาณ  P47168
พระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาณ P47148
หลวงปู่คำมั่น รุ่น 3 เนื้อนวะ P47135
สมเด็จพระครูเหล็ก รุ่นแรก  P47173
พระกริ่งสิงห์ปาฏิหาร 2 วัดป่าศรีบุรี ปี55 P47179
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน รุ่นแรก P47115
เจ้าพ่อพญาแล วัดโนนอดน้อย P47193
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  P47056
หลวงปู่คำมั่น วัดศิลาดาษ รุ่นแรก P47043
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน  P47034
หลวงปู่คำมั่น รุ่น 2 P47031
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่นแรก P47028
เหรียญ จอมโหด หลวงพ่อทอง กฐิน ปี 55 P46977
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่น 2  P46957
เหรียญ หลวงพ่อศรีทัต วัดพระธาตุหนองสามหมื่น P46944
ล๊อกเก็ตฉากทองหลวงปู่จื่อ วัดเชาตาเงาะ P46932
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่น 2  P46925
หลวงพ่อศรีทัต วัดพระธาตุหนองสามหมื่น P46873
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน พิมพ์นิยม P46840
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น3 นวะ  P46836
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดใหม่สามัคคี ปี 24  P46823
หลวงปู่คำมั่น วัดศิลาดาษ รุ่นแรก P46818
เหรียญพุฒซ้อนหลวงปู่จือ รุ่นปลอดภัย P46803
หลวงพ่อคำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่นแรก P46758
พระคัมภีรญาณ วัดชัยภูมิวนาราม  P46739
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น 3  นวะ P46733
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น 3  P46732
พระครูวิสารสุธี วัดบุญบาลประดิษฐ รุ่นแรก P46728
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นไม้จิ้มฟัน P 46727
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ นวะ ลงยา P46713
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดใหม่สามัคคี ปี 24  P46649
สมเด็จหลวงพ่อพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่่างใน รุ่นแรก P46700
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นไม้จิ่มฟัน P46676
หลวงพ่อถาวร วัดนครบาล รุ่นแรก P46671
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก  P46669
หลวงปู่คำมั่น วัดศิลาดาษ รุ่นแรก P46653
หลวงพ่อบุญมา วัดผาเกิ้ง ปี 36 P46652
กุมารทอง หลวงปู่ศรีทัต วัดพระธาตุหนองสามหมื่น
หลวงปู่คำแสน วัดบ้านกลาง รุ่นแรก P46600
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น 3  P46554
แหนบหลวงปู่ศรีทัต วัดพระธาตุหนองสามหมื่น P46548
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน รุ่นแรก  P46525
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  P46503
พระอาจารย์ตื้อ อาภาโส P46484
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่นแรก  P46471
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น 3  P46464
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่น 3 P46455
หลวงปุ่คำมั่น วัดศิลาดาษ รุ่น 3  P46365
สมเด็จพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน รุ่นแรก P46391
หลวงพ่อพา วัดบ้านหันสว่าง P46351
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น 3  K79473
เหรียญ หลวงปู่จื่อ รุ่นไม้จิ่มฟัน P46335
หลวงพ่อพา วัดหันสว่าง รุ่นแรก P46396
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก P46316
หลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม P46398
พระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาณ P46272
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นไม้จิ่มฟ้น P46271
หลวงพ่อเขียน วัดสว่างอารมณ์  P46248
พระอรหันต์จี้กง มูลนิธิชุมแพ 20 ปี P46214
เหรียญฉลองศาลหลักเมือง 115ปี เมืองภูเขียว P46212
พระใหญ่ วัดคอนสวรรค์ รุ่นแรก P46203
หลวงพ่อเขียน วัดสว่างอารมณ์ บล๊อกเสริม P46080
หลวงปุ่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่นแรก  P46143
เหรียญ พระนอน วัดประสิทธิ์ไพศาล P46126
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น 2  P46035
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน ปี 33 + ปี 44 P46120
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นแรก บล๊อกทองคำ P45980
หลวงปู่จื้อ วัดเขาตะเงาะ รุ่นแรก บล๊อกทองคำ P45950
เหรียญ จี้กง สมาคม จีแซเกาะ  P45940
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก P45930
เทพเจ้าจี้กง โรงเจ จีแซเกาะ  P47443
สมเด็จพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน รุ่นแรก P47446
พระครูวิจิตรสารธรรม วัดโนนสูง  P45881
หลวงพ่อ วัดโพธิ์ธาตุ รุ่นแรก  P45844
รูปหล่อหลวงพ่อศรีทัต วัดพระธาตุหนองสามหมืน P45774
เหรียญ หลวงพ่อศรีทัตถ์ พร้อมรุปหล่อ P45729
หลวงพ่อคง วัดเฝือแฝง P45718
สมเด็จวัดโพธิ์ธาตุ รุ่นพิเศษ P45710
นางพญา พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน P45660
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น 3  P45627
หลวงพ่อศรีทัต วัดพระธาตุหนองสามหมืน P45612
หลวงพ่อประจักษ์ วัดชัยสามหมอ รุ่นเราสู้  P45582
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่น 2  P45580
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น 3  P45568
เหรียญ เจ้าพ่อพญาแล  P45556
เหรียญ จี้กง สมาคม จีแซเกาะ  P45538
หลวงพ่อวัดสวนหมาก ปี 55  P45497
หลวงพ่อคง วัดเฝือแฝง P45367
หลวงพ่อเกษม วัดหนองไฮ รุ่นแรก  P45314
พระครพระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาณ P45060
พระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาณ P45059
หลวงพ่ออุทัย วัดดงเย็น P45136
เหรียญ หลวงพ่อศรีทัต + แหนบ P45031
หลวงพ่อพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน P45029
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นแรก บล๊อกทองคำ P45023
เหรียญหลวงพ่อศรีทัด + รุปหล่อ  P45017
เหรียญพระพุทธ วัดโพธิ์ธาตุ รุ่นแรก  P45008
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นแรก บล๊อกทองคำ P44960
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นแรก บล๊อกทองคำ P44951
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นแรก นิยม  P44956
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่นแรก  P44953
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น 3  P44950
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นไม้จิ่มฟัน  P44943
หลวงพ่อเขียน วัดบูรพาวังหูกว่าง P44913
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นไม้จิ่มฟัน P44908
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ ไม้จิ่มฟัน อาสน์ใหญ่ P44906
สมเด็จ พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน P44883
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก  P44880
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นไม้จิ่มฟัน P44826
เจ้าพ่อพญาแล รุ่นสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ ปี 49 P44821
แผ่นปั๊ม เจ้าพ่อพญาแล  P44785
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก  P44732
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นแรก บล๊อกทองคำ P44713
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นไม้จิ่มฟัน P44711
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นไม้จิ่มฟัน P44710
หลวงพ่อเขียน วัดบูรพาวังหูกว่าง P44668
หลวงพ่อศรีทัต วัดพระธาตุหนองสามหมื่น P44605
พระกริ่ง วัดโพธิ์ธาตุ  P44561
หลวงปู่ด้วง รุ่นแรก P44550
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นสร้างบารมี  P44540
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดใหม่สามัคคี ปี 24  P44530
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  P44528
เหรียญ ไม้จิ่มฟัน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ P44516
เหรียญ ไม้จิ่มฟัน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ P44515
หลวงพ่อเขียน วัดสว่างอารมณ  P44479
หลวงพ่อคาน วัดหนองไผ่  P44465
หลวงปู่หนูคาน วัดป่าชายทุ่ง ปี 39 P44415
หลวงพ่อเสกสรรค์ วัดป่าภูนิมิตเกาะบำรุง  P44321
หลวงปู่เจียม สำนักสงฆ์หนองตะลุมพุกวนาราม P44319
หลวงพ่อเกษม วัดบ้านหนองไฮ รุ่นแรก  P44318
หลวงพ่อประจักษ์ วัดชัยสามหมอ รุ่นแรก  P44307
เหรียญ พระแท่น ปี 15  P44302
เจ้าพ่อพญาแล ปี21 + ปี30  P44223
พระครูเหล็ก วัดแจ้งส่วางใน รุ่นแรก + ปี 48 P44159
พระครูวิบูลคณากร วัดสะแก P44132
พระบูชาหลวงพ่อพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน รุ่นแรก P
หลวงพ่อทองมา วัดผาเกิ้ง  P44076
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่น ลาภผล พูนทวี P43929
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น 3  P43893
พระครูถาวรชัยวัฒน์ (คง) + หลวงพ่อสมบูรณ์  P43871
ล๊อกเก็ต สารพัดดี หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ P43895
หลวงปู่จื่อ หลัง หลวงปู่สรวง ปี 55  P43788
หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหรดี รุ่นแรก  P43557
หลวงพ่อเกษม วัดหนองไฮ รุ่นแรก  P43555
หลวงพ่อเขียน วัดสว่างอารมณ์  P43523
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตะเงาะ รุ่น เศรษฐีอมต P43492
หลวงปู่มณี วัดโบราณ P43417
พระกริ่งเขมิโย หลวงพ่อเกษม วัดหนองไฮ P43368
เหรียญ เจ้าพระพญาแล ปี 17 + ปี 21  P43242
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  P43217
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  P43176
หลวงพ่อเขียน วัดสว่างอารมณ์ P43165
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นปาฏิหารย์ ปี 58  P43198
เหรียญ หลวงปู่จื่อ + เนื้อผง  P43101
หลวงปู่จือ วัดเขาตาเงาะ รุ่นปาฏิหารย์ + ลาภยศ P43080
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นลาภยศ  P43098
ล๊อกเก็ต หลวงปู่จื่อ รุ่น เจริญลาภ P43088
เหรียญ พระประธาน วัดเจดีย์ 700 ปี P42984
หลวงพ่อประจักษื วัดชัยสามหมอ  P42962
หลวงพ่อประจักษ์ วัดไชยสามหมอ รุ่นแรก P42469
ปั๊ม ตัดชิด พระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาณ  P42454
หลวงปู่ชาลี วัดภูกุ่มข้าว P42388
หลวงพ่อกบ วัดป่าช้าบ้านโนนหญ้าคา ปี 54  P42315
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก P42230
หลวงพ่อคง วัดเฝือแฝง รุ่น 2  P42121
พระครูประสิทธิ์ชัยคุณ + หลวงพ่อประจักษ์  P41823
เนื้อผงหลวงพ่อถาวร วัดนครบาล  P41706
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดใหม่สามัคคี ปี 24  P41572
พระอุปคุต หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ  P39995
พระครูปทุมรัตนาภิบาล (แก้ว) วัดนิคม P39874
เจ้าพ่อพญาแล ปี 21  P39813
หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดนครบาล ปี 32  P39761
พระกริ่ง วัดโพธิ์ธาตุ รุนแรก  P39679
พญาแล ปี 17 P39661
พระอุปคุต หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ  P39698
หลวงพ่อประจักษ์ วัดชัยสามหมอ รุ่น เราสู้  P39519
เจ้าพ่อพญาแล ปี 21 บล๊อก นวะ  P39495
หลวงปู่จือ วัดเขาตาเงาะ รุ่น ไม้จิ้มฟัน  P39492
พระครูพิพัฒน์ชยคุณ วัดฉิมพลี รุ่น 2  P39491
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดใหม่สามัคคี ปี 24  P39488
หลวงพ่อบุญเลิศ วัดป่าธรรมสถาน รุ่นแรก  P39404
หลวงพ่อประจักษ์ วัดชัยสามหมอ  P39369
หลวงพ่อประจักษ์ วัดชัยสามหมอ รุ่น เราสู้  P39355
หลวงพ่อประจักษ์ วัดชัยสามหมอ รุ่น สู้แหลก P39354
เจ้าพ่อพญาแล ยกคู่  P39340
พระครูบุญทัยวรากร วัดสวรรค์คงคา  P39325
หลวงพ่อเขียน วัดบูรพาวังหูกวาง  P39321
หลวงปู่คำแสน วัดกลางบ้าน รุ่นแรก  P39212
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดใหม่สามัคคี ปี 24 P39180
หลวงพ่อวิบูลย์ (ใหญ่) วัดโพธิ์ธาตุ รุ่นแรก  P39143
พระครูถาวรชัยวัฒน์ ปู่คง วัดเผือแฝง P39120
หลวงพ่อประจักษ์ วัดช่องสามหมอ รุ่นแรก  P38989
หลวงพ่อเขียน เนื้อว่าน ครึ่งองค์  P38984
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างฯ รุ่นแรก  P38955
หลวงพ่อแย้ม วัดเพชภูมิ  P38673
หลวงพ่อแย้ม วัดเพชภูมิ  P38902
พระครูภารสารโสภณ วัดอิสาร  P38820
เหรียญ พลังสเคล่า   วัด พระธาตุแก้งคอย  P38595
หลวงปู่จื่ออ วัดเขาตาเงาะ รุ่น แรก  P38532
เจ้าพ่อพญาแล ปี 21 บล๊อกนวะ  P38516
หลวงพ่อคง + หลวงพ่อบุญมา  P38429
พระครูวิสารสุธี วัดบุญบาลประดิษฐ รุ่นแรก P38410
ล๊อกเก็ต ฉากทอง หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ P38377
หลวงพ่อบุญมา วดัแดนคงคาวนาราม  P38318
หลวงพ่อเขียน วัดสว่างอารมณ์  P38128
หลวงพ่อเขียน วัดบูรพาวังหูกวาง รุ่นแรก K 82
หลวงพ่อเขียน วัดบูรพาวังหูกวาง รุ่นแรก K 81
พระครูวิสารสุธี วัดบุญบาลประดิษฐ รุ่นแรก K 79
พระครูวิสารสุธี วัดบุญบาลประดิษฐ รุ่นแรก K 78
พระครูวิสารสุธี วัดบุญบาลประดิษฐ รุ่นแรก K 77
หลวงพ่อเกษม วัดหนองไฮ รุ่นแรก  K 67
หลวงพ่อเกษม วัดหนองไฮ รุ่นแรก  K 66
หลวงพ่อเกษม วัดหนองไฮ รุ่นแรก  K 65
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดใหม่สามัคคี  K 64
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดใหม่สามัคคี  K 63
หลวงปู่หนูคาน วัดป่าชายทุ่ง รุ่นแรก K 61
หลวงปู่หนูคาน วัดป่าชายทุ่ง รุ่นแรก K 60
หลวงปู่หนูคาน วัดป่าชายทุ่ง รุ่นแรก K59
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น2 K 58
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น2 K 57
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่นแรก K 55
หลวงปู่คำแสน วัดกลางดง รุ่นแรก  K 53
หลวงปู่คำแสน วัดกลางดง รุ่นแรก  K 52
หลวงปู่คำแสน วัดกลางดง รุ่นแรก  K 51
พระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาร รุ่นแรก  K 50
พระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาร รุ่นแรก  K 49
พระครูปัญญาวุฒิสาร วัดอิสาร รุ่นแรก  K 48
หลวงพ่อพา วัดนาศรีนวล รุ่นแรก K 45
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก  K 44
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก  K 43
เนื้อผง เจ้าสัว หลวงปู่ชม วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก K 41
เนื้อผง เจ้าสัว หลวงปู่ชม วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก K 40
เนื้อผง เจ้าสัว หลวงปู่ชม วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก K 39
หลวงพ่อชม วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  K38
หลวงพ่อชม วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  K37
หลวงปู่มั่น ออกวัดประสิทธิ์ไพศาล ปี 23  K36
หลวงปู่มั่น ออกวัดประสิทธิ์ไพศาล ปี 23  K35
ล๊อกเก็ตหลวงปู่ใหญ่ วัดโพธิ์ธาตุ รุ่นแรก K33
ล๊อกเก็ตหลวงปู่ใหญ่ วัดโพธิ์ธาตุ รุ่นแรก K32
ล๊อกเก็ตหลวงปู่ใหญ่ วัดโพธิ์ธาตุ รุ่นแรก K31
หลวงพ่อใหญ่ วัดโพธิ์ธาตุ รุนแรก K30
หลวงพ่อใหญ่ วัดโพธิ์ธาตุ รุนแรก K29
หลวงพ่อใหญ่ วัดโพธิ์ธาตุ รุนแรก K28
หลวงพ่อ วัดโพธิ์ธาตุ รุ่นแรก K27
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน รุ่น2 K 25
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน รุ่นแรก K 19
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน รุ่นแรก K 18
สมเด็จพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน รุ่นแรก K16
สมเด็จพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน รุ่นแรก K15
หลวงพ่อทวด วัดสว่างอารมณ์ ปี 23  K13
หลวงพ่อทวด วัดสว่างอารมณ์ ปี 23  K12
หลวงพ่อทวด วัดสว่างอารมณ์ ปี 23  K11
พระเนื้อว่านหลวงพ่อเขียน วัดสว่างอารมณ์ K10
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล หลัง พระนอน  K 009
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล หลัง พระนอน  K 008
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล หลัง พระนอน  K 007
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่น 2  K 006
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่น 2  K 005
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่น 2  K 004
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  K 003
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  K 002
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  K 001
หลวงพ่อวัดโพธิ์ธาตุ รุ่นแรก  P38118
หลวงพ่อนรเทพ วัดม่วง  P38089
เจ้าพ่อพญาแล ปี 21 บล๊อกนวะ  P37848
หลวงพ่อน้อย วัดป่าสำราญจิต  P37804
พระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน บูชา  P
พระอาจารย์สร้อย วัดป่าศิลาเวก รุ่นแรก P37741
หลวงพ่อหลักคำ วัดกลางเมืองเก่า ปี 44  P37685
หลวงปู่ท้าว วัดม่วง  P37651
หลวงพ่อถาวร วัดเฝือแฝง + แหวน P37584
พระครูวิบูล วัดโพธิ์ธาตุ P37505
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่น ลาภ ยศ P37485
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดใหม่สามัคคี  P37450
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นสอง P37442
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก P37437
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  P37409
เจ้าพ่อหลักเมือง ภูเขียว + พระยาภักดี  P37386
หลวงพ่อคำแสน วัดกลางดง รุ่นแรก  P37300
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดใหม่สามัคคี  P37150
หลวงปู่คำแสน วัดกลางดง รุ่นแรก  P37058
พระครูเขมาภิรัต (หลี) วัดประสิทธิ์ไพศาล P37031
หลวงปู่คง วัดเฝือแฝง  P37014
หลวงปู่คำแสน วัดป่ากลางบ้าน ปี 16  P37001
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล หลัง พระนอน P36977
หลวงพ่อเขียน วัดสว่างอารมณ์  P36958
หลวงปู่หนูคาน วัดป่าชายทุ่ง รุ่นแรก  P36932
หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ปี 23  P36928
เหรียญหล่อ หลวงพ่อโสธร หลัง เจ้าพ่อพญาแล P36919
พระครูเหล็ก วัดแจ้งฯ รุ่น 1 + รุ่น 2  P36911
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  P36906
พระครูเหล็ก วัดแจ้ง รุ่น 2  P36885
หลวงพ่อสองพี่น้อง วัดใหม่สามัคคี ปี 24  P 36794
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก P36708
เหรียญ โภคทรัพย์หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ P36644
หลวงพ่อพา วัดนาศรีนวล รุ่นแรก  P36637
หลวงปู่ทวด วัดสว่างอารมณ์ ปี 23  P36383
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นลาภ ยศ  P36399
หลวงพ่อบุญมา วัดผาเกิ้ง หลังพระธาตุ  P35989
หลวงปู่ไมล์ หลัง ปู่ด้วงย่าดี  P35868
หลวงพ่อพระครูเหล็ก วัดแจ้งสว่าง P35917
ล๊อกเก็ตฉากทอง หลวงปุ่จื่้อ วัดเขาตาเงาะ P35897
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ นำโชดเล็ก  P35713
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ นำโชดใหญ่  P35711
เจ้าพ่อพญาแล ปี 30+47  P35603
หลวงพ่อบุญมา วัดแดนคงคาวดี รุ่นแรก  P35459
เจ้าพ่อพญาแล ปี21 + ปี 30  P35385
หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดนครบาล ปี32  P35270
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่น่ไม้จิ่มฟัน P35231
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล PP
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล PP
หลวงปู่ใหญ่ วัดโพธิ์ธาตุ  PP
หลวงปู่ใหญ่ วัดโพธิ์ธาตุ  PP
หลวงพ่อปลัดเหลี่ยม วัดบ้านโนนงิ้ว ปี20  P34950
หลวงปู่ท้าว วัดม่วง  P34767
หลวงปุ่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล  P34692
พระอาจารย์ทอง วัดเขายายหอม รุ่นแรก P34583
พระวิจิตรสารธรรม วัดโนนสูง  P34526
ขุนแผน + ล๊อกเก็ต วัดเฝือแฝง P34184
หลวงปู่บุญมา วัดแดนคงคาวนาราม รุ่น 2 P34338
หลวงปู่พันธ์ วัดสระแก้ว ปีหมูทอง  P34332
หลวงพ่อถาวร วัดนครบาล  P33912
หลวงปู่พาน วัดป่าพัฒนา รุ่นแรก P33742
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล  P33725
หลวงปู่มั่น หลังพระนอน วัดประสิทธื์ไพศาล PR056
ล๊อกเก็ต หลวงพ่อใหญ่ วัดโพธิ์ธาตุ  PR 055
หลวงปู่หลี หลังพระนอน PR 053
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก PR 052
หลวงปู่คำมั่น วัดศีดาดาษ รุ่นแรก PR 051
ล๊อกเก็ตเจริญลาภ หลวงปู่จื่อ P33683
หลวงพ่้อทอง วัดพระพุทธบาท ฯ รุ่นแรก  P33592
หลวงพ่อทวด วัดสว่างอารมณ์ ปี23  PR049
หลวงพ่อทวด วัดสว่างอารมณ์ ปี23  PR048
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่น 2  PR 047
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่น 2  PR 046
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่น 2  PR 045
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก PR 044
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก PR 043
หลวงพ่อสมัย วัดบ้านหนองบัว รุ่นแรก PR 042
หลวงปู่หนูคาน วัดห้วยบง รุ่นแรก PR 030
หลวงปู่หนูคาน วัดห้วยบง รุ่นแรก PR 028
พระครูเหล็ก รุ่นแรก  PR 026
หลวงพ่อใหญ่ วัดโพธิ์ธาตุ รุ่นแรก PR 024
หลวงพ่อใหญ่ วัดโพธิ์ธาตุ รุ่นแรก PR 023
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุุ่นแรก PR 022
พระครูเขมากรพิสุทธิ์ วัดประสิทธิ์ PR 021
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น 2 PR 015
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่น 2 PR 014
หลวงปู่คำแสน วัดโคกสว่าง ปี16  PR 006
หลวงปู่คำมั่น วัดศีลาดาษ รุ่นแรก  PR001
เจ้าพ่อพญาแล เนื้อนวะ P33564
หลวงปู่จื่้อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นลาภยศ P33599
พระผง หลวงปู่ วัดจอมธาตุ  P33530
หลวงปู่พระสิริวรคุณ วัดเขื่อนจุฬาภรณ์  P33379
เจ้าพ่อพญาแล ปี30  P33373
หลวงพ่อทวด ออกวัดสว่างอารมณ์ ปี23  P33211
พระมงคลมิงเมือง วัดพรมมาวาส รุ่นแรก P32440
พระครูเหล็ก รุนแรก  P32285
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุน 6 รอบ  P32277
หลวงพ่อเขียน วัดสว่างอารมณ์  P32244
โต๊ะหมู่เจริญพร หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ P32108
หลวงพ่อหลักคำ วัดกลางเมืองเก่า P31840
หลวงพ่อชาที วัดบ้านบึง  P31759
หลวงปู่หลักคำ ปี37 รุ่นสร้างกุฏิ P31709
หลวงปู่โลกเทพอุดร วัดวัวแดง P31646
หลวงพ่อพระครูเหล็ก วัดแจ้ง P31598
พระครูถาวร (คง ) วัดเฝือแฝง P31594
พระกริ่งหลวงปู่จื่อ รุ่นเจริญพร  P31564
หลวงปู่คง วัดเฝิอแฝง รุ่นแรก P31494
พ่อพระธาตุปรางค์กู่  P31429
หลวงพ่อเขียว วัดสว่างอารมณ์ P31393
หลวงพ่อพระกูเหล็ก วัดแจ้ง P31340
หลวงพ่อบุญมี วัดปัจฉิมานุการราม P31211
พระครูอนุรักษ์วัฒนกิจ วัดป่าสำราญจิต P31187
หลวงพ่อทวด วัดสว่างอารมณ์ ปี23  P30816
หลวงพ่อทอง วัดพระพุทธฯ รุ่นแรก  P30763
หลวงพ่อทอง วัดเขาพระพุทธฯ รุ่นแรก  P30755
หลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม P30749
เหรียญ นั่งพานหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ  P30564
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ รุ่นโภคทรัพย์ P30496
สมเด็จ วัดศิลาทรงธรรม P30174
เหรียญฉลุ หลวงปู่จื่อ วั้ดเขาตาเงาะ P29966
เจ้าพ่อพญาแล ปี 30 + 47 P29649
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล P29024
หลวงปู่คง วัดเฝือแฝง รุ่นแรก สวย P28969
เจ้าพ่อพญาแล + เจ้าพ่อหลวงอภัย P28567
พระครูพิบูลย์ กิตติสาร วัดชัยพิบูลย์ P28551
หลวงพ่อบุญตา วัดหนองนาแซง รุ่น 1 P28536
หลวงพ่อบุญมา วัดบ้านหนองนาแซง P28517
หลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม P28439
พระครูเขมากรพิสุทธิ์ วัดประสิทธิ์ P27750
หลวงพ่อพระครูเหล็ก ปี19 รุ่น 2 P27096
หลวงปู่คำมั่น วัดสวนดอก รุ่นแรก P26909
พระประธาน หลวงปู่คำมั่น +รูปถ่าย P26525
เจ้าพ่อพญาแล ออกวัดนรเทพหนองขาม P26294
หลวงพ่อบุญมา วัดแดนคงคาวดี P26208
หลวงพ่อทอง วัดป่าบ้านพลัง รุ่นแรก  P26102
หลวงพ่อเคน วัดสามัคคี รุ่นแรก P26072
หลวงปุ่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  P25467
หลวงพ่อทวด วัดสว่างอารมณ์ ปี23  P24992
พระครูเทพสถิตคณารักษ์ วัดวะตะเเบก P24718
หลวงพ่อทองคำ วัดสะพานยาว P24534
เจ้าคณะอำเภอชุมแพ หลังพระเจ้าใหญ่องค์ดำ P23712
หลวงปู่หลี วัดประสิทธิ์ไพศาล รุ่นแรก  P23679
หลวงพ่อบัวลอย หลัง เจ้าพ่อหลวงศิริ วัดสวนป่าศิริมงคล P23288
หลวงพ่อบุญมา วัดแดนคงคาวนาราม รุ่นแรก P23127
สมเด็จหลวงพ่อบุญมา วัดศรีอุดม  P23039
หลวงพ่อบุญมา วัดแดนคงคาวนาราม รุ่นแรก P22923
หลวงพ่อบุญมา วัดผาเกิ้ง รุ่นแรก  P22767
หลวงพ่อเขียน วัดสว่างอารมณ์ P22535
เจ้าพ่อพญาแล ปี21 ไม่มีโค๊ต P22066
เหรียญ 3 อาจารย์ วัดศิลาดาด P21476
หลวงพ่อน้อย วัดป่าสำราญจิต P21249
รูปหล่อหลวงปู่บุญมา ถาวโร รุ่นมหาลาภ  P20965
พระครูปทุมรัตนาภิบาล วัดนิคมหนองบัวบาน P20816
พระครูวิบูลสารนิวัฐ วัดโพธิ์ธาตุ P20786
หลวงปู่อ้วย วัดบึงแวง รุ่นวัวธนู รุ่นแรก P20555
เหรียญหล่อวัดเขากะบุก+เนื้อผง พญาแล P20142
หลวงพ่อเขียน + หลวงพ่อชม  P20052
พระประธานศักดิ์สิทธิบ้านฝ้าย ปี38 P20029
รูปหล่อพระครูวิจิตรสารธรรม วัดโนนสูง P19919
หลวงปู่อ่ำ วัดปทุมวนาราม รุ่นแรก P19886
หลวงพ่อพิลาพลญาโณ วัดบ้านดงเย็น P19325
หลวงพ่อสิงห์ วัดหนองบัวลอย P19269
พระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์) วัดทุ่งสว่าง P18934
หลวงพ่อหลักคำ ปี 15 + ปี 44 P18910
พระครูอินทรียธรรมโสภิต วัดอินทรีย์สังวรวนาราม P18681
หลวงพ่อประจักษ์ วัดชัยสามหมอ P18543
หลวงพ่อปั้น วัดหนองโจด  P18540
หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหรดี  P18538
รูปหล่อหลวงปู่จุ้ย วัดโพธิ์ศรี บ้านเดือ P18175
นั่งพานหลวงปู่พันธ์ วัดสระแก้ว ปี38  P18399
เหรียญนั่งพาน พระอาจารย์ขำ วัดกลอยสามัคคี P18398
หลวงพ่อบุญมา วัดคงราวนาราม รุ่นแรก P18381
พระปลัดแสวง วัดจันทราราม ปี24 P18374
หลวงปู่พัน วัดบ้านเมืองน้อย  P18139
พระครูบุญทัยวรากร วัดสวรรค์คงคา ปี14  P18052
สมเด็จทา (อภิชาโต) วัดอุดร  P17438
หลวงพ่อทองคำ วัดสะพานยาว P16922
หลวงพ่อวีรชัยสุนทร วัดทรงศิลา รุ่นแรก P15313
พระครูเอนกธรรมประสาธน์ วัดศรีสนามคงคา  P15291
หลวงพ่อพวง วัดป่าอนุรักษ์วนาราม P15061
หลวงพ่อปลัดเหลี่ยม วัดบ้านโนนงิ้ว  P14728
พระอาจารย์เสมอ วัดลำผักชี P14486
หลวงพ่อบุญมา วัดผาเกิ้ง ปี36 + ปี 47 P14482
เหรียญเจ้าพ่อพญาแล เนื้อเงิน  P13796
ล๊อกเก็ตกระดาษ พระวิสารทสุธี  P13538
หลวงปู่ผา วัดศรีมงคลหนองบัว  P13442
พระครูนรเทพธรรมคุณ (ภู่) วัดม่วง  P41428
พระครูวินัยธรรมธร (เขียน) วัดสว่างอารมณ์ P3800
 
 
หน้าแรก  วิธีการชำระเงิน  เกี่ยวกับเรา  การสั่งจองพระ  พระเปิดจอง
Copyright©2020 pearkchumpae.com
Powered by SMEweb